Atmosféra lovu na ktorú určite nezabudnete

Zážitky z poľovačky v poľovnom revíri Petrovec sú nezabudnuteľné chvíle, ktoré budete s nadšením rozprávať svojim blízkym. Počas aktívneho lovu sa dostanete do čarovnej prírody s nenáročným terénom. Rozmanitosť a početnosť zvery vám vyrazí dych už na prvej vychádzke.

Komplexne a profesionálne pre vás zabezpečíme celý pobyt vrátane doprovodu za vašou vytúženou trofejou podľa vašich predstáv a schopností. Priazeň Diany si však budete musieť zaslúžiť samy.

Ponúkame možnosť poplatkového lovu trofejovej, ale aj netrofejovej zvery v jednej z najatraktívnejších lokalít na Slovensku.

Profesionálne
služby

5 druhov trofejovej zvery

Ubytovanie v srdci revíru

Národný rekord muflóna r. 2013

O nás

Poľovný revír Petrovec

Poľovný revír Petrovec sa zaraďuje do poľovnej oblasti S IX Tuhár, chovateľský celok Tuhár – Lučenec danielia lokalita D11 Petrovec, zaradený do prvej akostnej triedy. Orograficky sa poľovný revír nachádza v strednej časti Lučeneckej kotliny.

V súčasnosti je celková výmera poľovného revíru 4 471,40 ha z toho 1 462,87 ha lesnej pôdy a 3 008,53 ha poľnohospodárskej pôdy. Hlavnou a dominantou je zver danielia, pridruženou je zver srnčia, muflonia, jelenia a diviačia. Na prechádzkach revírom môžete spozorovať bažanty a zajace, prípadne sluky či kačice.

Na prechádzkach revírom môžete spozorovať bažanty a zajace, prípadne sluky či kačice.  Za posledných 25 rokov bolo na Petrovci ulovených viac ako 300 medailových trofejí.

Začiatkom roku 1975 bolo dovezených 12 kusov danielov a 10 kusov danielíc a v roku 1979 sa priviezol 1 daniel, 9 kusov danielíc a 3 mláďatá. Zver bola umiestnená v aklimatizačnej zvernici s výmerou 53 hektárov. 2/3 výmery plochy tvorila lesná plocha, 1/3 tvorili orná pôda a lúky. Pozdĺž zvernice pretekal potôčik s celoročným prietokom. V drevinovom zastúpení zvernice bolo 90% duba cerového,10%tvorila jelša, breza, osika, borovica. Krovinovú vrstvu tvorila borievka v hojnom zastúpení. Vo zvernici boli umiestnené štyri kŕmne zariadenia na objemové a jadrové krmivo, soľníky a posed na pozorovanie zveri. Boli vybudované štyri odchytové zariadenia.

Zver bola v Gyulaji odchytená uspávacím prostriedkom v krmive, časť po transporte nebola ešte schopná pohybu, preto bola umiestnená na sene pod kŕmidlom. Úhyn z titulu transportu zveri nebol zaznamenaný. Prvý rok bol prírastok vo zvernici dve samčie mláďatá, čierne a červené. Čierne bolo v treťom roku života odlovené. V ďalšom roku bol prírastok 9 kusov červenej variety. Úhyn bol zistený v roku 1975,kedy uhynul 3 ročný daniel. V roku 1976 medzi Vianocami a Novým rokom bolo dopichaných a usmrtených päť danielov, z toho tri medailové. Nasledujúci rok sa nepodarilo zistiť prírastok. V roku 1977 uhynul jeden daniel a v roku 1979 jedna danielica.

Zver vo zvernici bola v dobrom kondičnom stave, primeranej hmotnosti a dobrého telesného rámca. Postupným zvyšovaním početnosti sa pristúpilo k vypúšťaniu danielej zveri do voľnej prírody.13.marca 1979 bolo vypustených 11 kusov danielov a 5 kusov danielíc. V novembri 1980 bolo vypustených 21 kusov danielok,19 kusov danielov a 5 kusov danielčat. Vypúšťanie zveri do voľnosti sa ukončilo v roku 1982, nakoľko oplotenie zvernice bolo poškodené a zver volne vstupovala a vystupovala zo zvernice.

Lokalita

Klenot poľovníctva na strednom Slovensku

Ponuka

Kapitálne trofeje z voľnej prírody

Ponúkame možnosť poplatkového lovu trofejovej, ale aj netrofejovej zvery v jednej z najatraktívnejších poľovných lokalít na Slovensku.

Galéria

Fascinujúci zážitok

Video

Zážitky, ktoré budete rozprávať deťom

Zážitky z poľovačky sú nezabudnuteľné chvíle, ktoré budete s radosťou rozprávať svojim deťom. Počas lovu sa dostanete do prírody a uvidíte krásne zvieratá a nevídané scenérie. Okrem toho budete mať príležitosť vyskúšať si svoje zručnosti a zbierať spomienky, ktoré budú s vami navždy.

Cenová ponuka

Zaujali sme vás? Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vyžiadajte si cenovú ponuku a dozviete sa viac o love diviakov, srncov, muflónov a danielov. Ak vás naše ponuky zaujali, neváhajte nás kontaktovať a my pre vás radi pripravíme poľovačku snov.